Tài liệu đang được tải


Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Giao án tự chọn vât lý 11 kì 1 [Word] - 3,423 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Kiểm tra 15 phút Lí 10 chương 1 [Word] - 3,250 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,615 lượt tải
* LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 CẢ NĂM_FILE WORD [Word] - 11,286 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
[Vật lý 12] BT Tự luận + Trắc nghiệm các dạng trong Dao động điều hòa [PDF] - 192 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
ĐỀ HSG LÍ 12 VĨNH PHÚC 2019-2020 [Word] - 3,578 lượt tải
Bài 17 Cân bằng của vật rắn [PPT] - 642 lượt tải
Chuyển động ném ngang (có phim minh họa) [PPT] - 2,460 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,615 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,615 lượt tải
Thế giới sao chổi [PDF] - 1,180 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề thi tốt nghiệp môn vật lý lần 2 năm 2020 [PDF] - 11 lượt tải
Đề rèn luyện số 12-2016 giải chi tiết [PDF] - 588 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Giáo án chủ đề bám sát Vật lí 12CB [Word] - 3,956 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,615 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,615 lượt tải
Chuyển động ném ngang (có phim minh họa) [PPT] - 2,460 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
* KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VẬT LÝ 10 VÀ VẬT LÝ 11 [Word] - 5,102 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Phần 3 - Cách làm mới của bài tập f biến thiên [Dành cho Thi ĐH] [PDF] - 1,734 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,615 lượt tải
Tiết 25. Bài 14 Mạch có RLC nối tiếp [PPT] - 1,857 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,615 lượt tải
Scientific American Januaray 2009 [PDF] - 727 lượt tải
Đề thi thử ĐH - CĐ vật lý lần 01 2013 - 2014 (giải chi tiết) [PDF] - 1,785 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
54 Bài tập nâng cao con lắc lò xo tuyển chọn từ các đề thi thử 2014 [PDF] - 2,468 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,615 lượt tải
Phương pháp giảng dạy VL ở trường THPT [PDF] - 3,103 lượt tải
GIÁO ÁN LÝ 7 MẪU PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 5 HOẠT ĐỘNG [Word] - 1,619 lượt tải
5 đề ôn thi THPT quốc gia 2016 (GRTB) - Phần 1 [PDF] - 265 lượt tải
Trắc nghiệm nâng cao dao động cơ sưu tập [Word] - 1,203 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,615 lượt tải
Tiết 25. Bài 14 Mạch có RLC nối tiếp [PPT] - 1,857 lượt tải
Word hóa chương 2: Sóng cơ và sóng âm [Word] - 4,498 lượt tải
Đề thi thử chuẩn cấu trúc 2019 - Đề 5 (có hướng dẫn giải) [PDF] - 78 lượt tải
VỀ CON LẮC ĐƠN TRONG HỆ QUY CHIẾU PHI QUÁN TÍNH [PDF] - 777 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,615 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề thi tốt nghiệp môn vật lý lần 2 năm 2020 [PDF] - 11 lượt tải
TỔNG HỢP KIẾN THỨC VẬT LÝ LỚP 7 | CHƯƠNG I [PDF] - 2,111 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
* ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN HỌC SINH GIỎI TỈNH QUẢNG BÌNH 2017-2018 [Word] - 5,706 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT KÌ 2 VẬT LÝ 12 (chương 4 + chương 5) [Word] - 4,561 lượt tải
Đề thi tốt nghiệp môn vật lý lần 2 năm 2020 [PDF] - 11 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
* Giải Toán Vật Lý 10 tập 2 - Chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM [PDF] - 9,864 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,615 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,615 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
LỰC MA SÁT.LỰC HƯỚNG TÂM (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN) [Word] - 1,763 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề thi tốt nghiệp môn vật lý lần 2 năm 2020 [PDF] - 11 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Word hóa chương 2: Sóng cơ và sóng âm [Word] - 4,498 lượt tải
Tiết 25. Bài 14 Mạch có RLC nối tiếp [PPT] - 1,857 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
THAY ĐỔI OMEGA TÌM CÁC CỰC TRỊ [Word] - 1,573 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,615 lượt tải
Word hóa chương 2: Sóng cơ và sóng âm [Word] - 4,498 lượt tải
Tiết 25. Bài 14 Mạch có RLC nối tiếp [PPT] - 1,857 lượt tải
Tiết 25. Bài 14 Mạch có RLC nối tiếp [PPT] - 1,857 lượt tải
Tiết 25. Bài 14 Mạch có RLC nối tiếp [PPT] - 1,857 lượt tải
Tiết 25. Bài 14 Mạch có RLC nối tiếp [PPT] - 1,857 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Tiết 25. Bài 14 Mạch có RLC nối tiếp [PPT] - 1,857 lượt tải
Tiết 25. Bài 14 Mạch có RLC nối tiếp [PPT] - 1,857 lượt tải
Word hóa chương 2: Sóng cơ và sóng âm [Word] - 4,498 lượt tải
Tiết 25. Bài 14 Mạch có RLC nối tiếp [PPT] - 1,857 lượt tải
Tiết 25. Bài 14 Mạch có RLC nối tiếp [PPT] - 1,857 lượt tải
Đề thi thử 2019 môn Toán THPT Ngô Quyền - Hải Phòng - Lần 1 - 2019 [PDF] - 20 lượt tải
Đề kiểm tra HK 1 VL9 (2010-2011) Quận 3-TPHCM [Word] - 1,239 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
ĐỀ THI THỬ SỐ 4 - 2017 [Word] - 382 lượt tải
Các điểm dao động cực đại và cùng pha với nguồn [PDF] - 316 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,615 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,615 lượt tải
Trắc nghiệm 3 Định luật Niu-Tơn [Word] - 2,421 lượt tải
VL 10. ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM [Word] - 3,124 lượt tải
Ba Định luật Newton và Ứng Dụng - Full Chi Tiết [Word] - 816 lượt tải
Thi thử THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh [PDF] - 243 lượt tải
* Full Dạng Giải Chi Tiết - ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM - VẬT LÝ 10. Chuẩn cấu trúc năm 2019-2020 [Word] - 9,700 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Kiểm tra 15 phút VL10 chương 2 [Word] - 1,670 lượt tải
LỰC HẤP DẪN. LỰC ĐÀN HỒI (PHÂN DẠNG BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN) [Word] - 1,545 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
[SKKN] Công thức cộng vận tốc [Word] - 239 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
[] - 0 lượt tải
* Hướng dẫn giải chi tiết đề THPTQG 2018 môn Lý - Mã đề 201 [PDF] - 13,264 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Giáo án Bài 27 Phản xạ toàn phần [PDF] - 84 lượt tải
Tiết 25. Bài 14 Mạch có RLC nối tiếp [PPT] - 1,857 lượt tải
[] - 0 lượt tải
FILE WORD 230 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP GIAO THOA SÓNG GIẢI CHI TIẾT [Word] - 617 lượt tải
Giáo án Bài 27 Phản xạ toàn phần [PDF] - 84 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Bài 16. Truyền tải điện năng - Máy biến áp [PPT] - 3,539 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đáp án đề thi HSG vật lí 12 Quảng Bình 2019-2020 [Word] - 2,886 lượt tải
BÀI TẬP TỰ LUẬN ĐỘNG LỰC HOC [Word] - 510 lượt tải
Kiểm tra hk I khối 10 ( 2016-2017 ) [Word] - 1,000 lượt tải
GIẢM TẢI CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ THPT 10 - 11 - 12 [Word] - 4,820 lượt tải
* GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 NHỜ MÁY TÍNH CaSio fx – 570ES, 570ES Plus,ViNaCal-570ESPlus [PDF] - 66,824 lượt tải
[SKKN] Giải pháp giúp hứng thú hơn với bài học vật lí [Word] - 587 lượt tải
Đề thi tốt nghiệp môn vật lý lần 2 năm 2020 [PDF] - 11 lượt tải
Phương pháp giải các phương trình hữu tỉ cơ bản [PDF] - 580 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Bồi dưỡng HSG lớp 11. Điện tích + điện trường [Word] - 4,901 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Mẫu báo cáo thực hành bài thành phần nằm ngang của từ trường trái đất [Word] - 1,366 lượt tải
CHUYÊN ĐỀ SÓNG CƠ (CHI TIẾT - ĐẦY ĐỦ) [PDF] - 3,078 lượt tải
60 ĐỀ THI THỬ KỲ THI QUỐC GIA 2015 MÔN VẬT LÝ - THẦY NGUYỄN HỒNG KHÁNH. [RAR] - 3,703 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề thi Olympic tháng 4 - 2015 Vật Lý 10 TP Hồ Chí Minh [PDF] - 1,627 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Phân phối chương trình lí 12 (2020-2021) [PDF] - 579 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,615 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Tự luận và trắc nghiệm chuyển động thẳng đều [PDF] - 1,756 lượt tải
* Tóm tắt kiến thức vật lý THCS [Word] - 7,450 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,615 lượt tải
* Đề trắc nghiệm và tự luận-Chương các định luật bảo toàn [Word] - 5,878 lượt tải
Đề và đáp án Olympic 30-4-2018 Lý 10 [PDF] - 3,702 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
* Bài tập chương 2 vật lí 10 [Word] - 8,821 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,615 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
BÀI TẬP TỰ LUẬN 3 ĐỊNH LUẬT NIU TƠN DÙNG CHO TIẾT BÀI TẬP [Word] - 1,360 lượt tải
TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP NÂNG CAO: TĨNH HỌC - Phạm Thị Hiến - LVT Ninh Bình [Word] - 2,043 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,615 lượt tải
Dạy học theo năng lực - Xây dựng chủ đề tích hợp (hoạt động) [PDF] - 3,643 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Tuyển tập đề thi đại học các năm 2010 tới 2014 đã phân loại theo chương [Word] - 2,028 lượt tải
Phân phối chương trình lí 12 (2020-2021) [PDF] - 579 lượt tải
Hệ dao động liên kết [PPTX] - 1,060 lượt tải
Giải toán hóa học 11 - Nguyễn Trọng Thọ [PDF] - 473 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề HK1 lớp 11 Chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai 2017-2018 (có đáp án) [Word] - 1,214 lượt tải
BA ĐỊNH LUẬT NIUTON PHÂN DẠNG CHI TIẾT (VẬT LÝ 10) [Word] - 1,451 lượt tải
DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ [PPT] - 4,993 lượt tải
Ôn tập chương 1 tĩnh điện [Word] - 2,090 lượt tải
Phần mềm hổ trợ xếp TKB 9.0 Full [Word] - 4,794 lượt tải
[] - 0 lượt tải
* SƠ ĐỒ TƯ DUY CHƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ VẬT LÝ 12 NÂNG CAO [PDF] - 7,955 lượt tải
Đề KT giữa kì 1 lớp 11 Trường Nguyễn Huệ (TT Huế) năm 2018 [Word] - 2,002 lượt tải
Bản dịch sang Tiếng Việt - Physics for Scientists and Engineers 1 [PDF] - 778 lượt tải
Word hóa chương 2: Sóng cơ và sóng âm [Word] - 4,498 lượt tải
Introduction to Radiation Protection (Claus Grupen, Springer 2010) [PDF] - 255 lượt tải
KSCL Lí L1 - Hàn Thuyên - Bắc Ninh [Word] - 1,091 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,615 lượt tải
Giáo trình Cơ Lý Thuyết - Trịnh Anh Ngọc [PDF] - 646 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
* TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI [Word] - 9,441 lượt tải
Dòng Điện Trong Các Môi Trường 2019 - 2020 - Full Chi Tiết [Word] - 1,897 lượt tải
Tổng kết các dạng bài tập và công thức về con lắc lò xo, con lắc đơn - Ban cơ bản - Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ - Hà Nội (Nguyễn Duy Hải) [Word] - 3,736 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,615 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,615 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
[] - 0 lượt tải
[2015-2016] ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN VẬT LÝ TP HỒ CHÍ MINH [Word] - 1,292 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
[] - 0 lượt tải
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2013 [PDF] - 637 lượt tải
[] - 0 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,615 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Hệ thống và phân dạng LTĐH Vật Lý 2013 - Toàn tập (Thầy Duy) [PDF] - 1,721 lượt tải
* Bài tập dao động cơ trong đề thi từ 2007- 2017 (có đáp án) [Word] - 6,533 lượt tải
Các đề thi thí nghiệm thực hành THCS [Word] - 4,520 lượt tải
Các đề thi thí nghiệm thực hành THCS [Word] - 4,520 lượt tải
Luyện đề chuẩn bị kỳ thi THPT 2018 - Đề 10 [Word] - 1,140 lượt tải
Các đề thi thí nghiệm thực hành THCS [Word] - 4,520 lượt tải
Tuyển tập đề thi đại học các năm 2010 tới 2014 đã phân loại theo chương [Word] - 2,028 lượt tải
Các đề thi thí nghiệm thực hành THCS [Word] - 4,520 lượt tải
Các đề thi thí nghiệm thực hành THCS [Word] - 4,520 lượt tải
Hướng dẫn giải đề thi thử trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1 năm 2020 [PDF] - 237 lượt tải
File word 220 câu lượng tử ánh sáng định lượng có phân dạng và đáp án [Word] - 3,191 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,615 lượt tải
Bộ đề thi thử lý 2019 (HĐBM Hà Nam) [PDF] - 619 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPQG CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG 2018 LẦN 1 FILE WORD (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 1,029 lượt tải
Tóm tắt lý thuyết vật lý 12 - luyện thi đại học đầy đủ [PDF] - 3,560 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPQG LÊ LỢI PHÚ YÊN 2018 LẦN 1 (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 334 lượt tải
Phân dạng trắc nghiệm ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM.Đáp án [Word] - 1,143 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 LẦN THỨ 10 BỘ ĐỀ MEGABOOK (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 623 lượt tải
* Dùng Dùng giản đồ vectơ giải BT điện xoay chiều [PDF] - 6,687 lượt tải
Ma trận đề thi học kì 1 Vật li 11 CB [Word] - 4,243 lượt tải
ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG MÔN VẬT LÝ ĐẦU HỌC KÌ I - NĂM 2012- LẦN 4 [PDF] - 606 lượt tải
FILE WORD ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN 3 THPT NAM TRỰC - NAM ĐỊNH [Word] - 1,552 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG SỞ GIÁO DỤC BÌNH THUẬN 2018 LẦN 1 FILE WORD (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 2,064 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN SƯ PHẠM HÀ NỘI 2018 LẦN 2 FILE WORD (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 840 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
BỘ 2 ĐỀ THI THỬ HK II VẬT LÝ 11 [Word] - 1,100 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPGQG PHẠM VĂN ĐỒNG GIA LAI 2018 LẦN 1 FILE WORD (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 511 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN ĐÀO DUY TỪ HÀ NỘI 2018 LẦN 1 FILE WORD(GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 780 lượt tải
Lực tác dụng vào vật chuyển động tròn đều (Minh Tân) [PPS] - 845 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CHUYÊN PHAN BÔI CHÂU NGHỆ AN 2018 LẦN 12 (GIẢI CHI TIẾT FULL) [Word] - 1,269 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,385 lượt tải
ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 LẦN 2 THẦY NGUYỄN TIẾN ANH LIZE.VN (GIẢI CHI TIẾT FULL) [PDF] - 87 lượt tải
Đề thi thử 2018 giáo viên Phạm Quốc Toản đề 8 có lời giải [Word] - 243 lượt tải
Hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh đại học 2007-2011 [PDF] - 1,799 lượt tải
Các điểm dao động cực đại và cùng pha với nguồn [PDF] - 705 lượt tải