Tài liệu đang được tải


Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ GIỮA KÌ NAM TRỰC - NAM ĐỊNH - 1 [PDF] - 224 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Kiểm tra 15 phút chương 1 Vật lí 11 [Word] - 1,644 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề kiểm tra lớp 12 trường THPT Nguyễn Khuyến TP HCM -Lần 7 [Word] - 1,010 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,611 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,611 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,611 lượt tải
* Tóm tắt công thức vật lí 11 [Word] - 16,341 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,611 lượt tải
Sóng dừng [PPT] - 1,633 lượt tải
* File Word: Dòng điện xoay chiều (Đặng Việt Hùng) [Word] - 17,452 lượt tải
Word hóa chương 2: Sóng cơ và sóng âm [Word] - 4,464 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Science Magazine_2006-11-10 [PDF] - 675 lượt tải
Science Magazine_10-09-2004 [PDF] - 681 lượt tải
Science Magazine_29-10-2004 [PDF] - 668 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,611 lượt tải
Word hóa chương 2: Sóng cơ và sóng âm [Word] - 4,464 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
25 câu trắc nghiệm quang [Word] - 1,819 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,611 lượt tải
[] - 0 lượt tải
Full Dạng Chi Tiết - Điện Tích - Điện Trường. Chuẩn cấu trúc năm 2019-2020 [Word] - 915 lượt tải
ĐỀ & GIẢI CHI TIẾT THI THỬ ĐH ĐỢT 2 TRƯỜNG QL3 [Word] - 1,078 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Recent Trends in Superstring Phenomenology [PDF] - 500 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN - TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHÂN DẠNG BÀI TẬP- VÍ DỤ MINH HỌA- GIẢI CHI TIẾT - ĐÁP ÁN ĐẦY ĐỦ [PDF] - 1,587 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề thi thử quốc gia hay và khó [Word] - 546 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
GIẢI CHI TIẾT 300 BÀI TẬP CON LẮC LÒ XO TRONG ĐỀ THI THỬ THPQG CÁC TRƯỜNG CHUYÊN 2018 (PHẦN 3) (FILE WORD) [Word] - 1,047 lượt tải
Phương pháp ảnh điện & phương trình Poisson [PDF] - 1,756 lượt tải
Tương tác giữa 2 dây dẫn song song mang dòng điện (Xuân Hương) [PPT] - 752 lượt tải
DÒNG TRẮC NGHIỆM DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG (CHƯƠNG 3 VẬT LÝ 11) [Word] - 629 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề kiểm tra 1 tiết 12 cơ bản Lần 1 [Word] - 773 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
* Giáo trình Microsoft Word 2010 Toàn tập [Word] - 13,654 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề khảo sát môn chuyên lần 3 VL 11 (Phan Dương Cẩn, Vĩnh Phúc) [Word] - 1,148 lượt tải
Bài tập cơ bản vật lý 11-Khúc xạ và phản xạ toàn phần [Word] - 3,326 lượt tải
Giáo trình Quang Học - ĐHSP.TPHCM [PDF] - 1,189 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,611 lượt tải
Phát hiện nguồn năng lượng mới [PDF] - 225 lượt tải
GIẢI CHI TIẾT ĐỀ TỐT NGHIỆP MÔN VẬT LÍ 2020 - MÃ ĐỀ 204 [Word] - 1,643 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,611 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,611 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,611 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,611 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,611 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Word hóa chương 2: Sóng cơ và sóng âm [Word] - 4,464 lượt tải
Đề kiểm tra tập trung tháng 8 lớp 10 trường THPT Phùng Hưng TPHCM (Đề 2) [Word] - 295 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,611 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
* Giải toán vật lý 11 tập 2 - Bùi Quang Hân [PDF] - 5,452 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,611 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đường tròn lượng giác trong dao động điều hòa (Bản vẽ word) [Word] - 3,001 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
* Chuyên đề hay và khó: Phóng xạ [Word] - 7,501 lượt tải
* ĐỀ + ĐÁP ÁN THI HSG VẬT LÝ 11 CẤP TRƯỜNG [Word] - 5,246 lượt tải
BÀI KIỂM TRA 45’ Lí 9 [Word] - 1,779 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Giao Thoa Sóng Cơ [PDF] - 0 lượt tải
* Đề thi thử đại học 2009 (Chu Văn Biên) [Word] - 6,123 lượt tải
Giao Thoa Sóng Cơ [PDF] - 0 lượt tải
* 37 bài tập tự luận cơ bản và nâng cao có đáp số về tụ điện [PDF] - 6,094 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Tuyệt phẩm công phá giải nhanh chủ đề vật lí - Chu Văn Biên [PDF] - 2,992 lượt tải
Đề thi thử môn Hóa [PDF] - 639 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,611 lượt tải
Đề thi thử đại học lần 1 chuyên Hạ Long Quảng Ninh [Word] - 874 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,611 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,611 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,611 lượt tải
Đề thi kết thúc học phần Thiên văn học đại cương 2018-2019 Đại học Sư phạm TP.HCM [Word] - 31 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,611 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,611 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Lý thuyết và bài tập áp dụng Vật lí 9 [PDF] - 1,718 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,611 lượt tải
ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC [PDF] - 969 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Giao Thoa Sóng Cơ [PDF] - 0 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,611 lượt tải
* Tóm tắt công thức vật lí 11 [Word] - 16,341 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,611 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,611 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,611 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,611 lượt tải
Đề thi HSG Quốc gia môn Vật Lí 2017 [Đầy đủ 3 ngày 5-6-7/1] [PDF] - 2,934 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
* Tóm tắt ngắn gọn các công thức Vật lý 11 -thi THPT Quốc Gia [Word] - 6,179 lượt tải
Bài tập Vật lí 10 theo chuyên đề - Chuơng 1 [PDF] - 1,199 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,611 lượt tải
Đề - Đáp án HSG vật lí 11 Hà Tĩnh 2015 [Word] - 2,860 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Tóm tắt công thức Vật lý 11- HK1- 1 tờ A4 [PDF] - 2,198 lượt tải
Chứng minh công thức vận tốc và lực căng dây của con lắc đơn [PDF] - 1,348 lượt tải
* ĐỀ KT 45 PHÚT LỚP 11 CHƯƠNG 1 VÀ 2 [Word] - 9,233 lượt tải
TUYỂN TẬP TRẮC NGHIỆM HAY VÀ KHÓ - ĐÁP ÁN CHƯƠNG 1+ 2 [PDF] - 1,973 lượt tải
* Giáo trình Vật Lý Đại Cương (Sách dùng cho sinh viên các trường cao đằng) [PDF] - 11,675 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,611 lượt tải
* BÀI TẬP ĐỦ DẠNG VỀ CON LẮC LÒ XO [Word] - 15,118 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Giáo trình vật liệu học đại cương [PDF] - 3,440 lượt tải
* Công thức vật lý 11 [PDF] - 5,116 lượt tải
Phương pháp Toán lý (phương trình truyền nhiệt & phương trình Laplace) [PDF] - 2,769 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,611 lượt tải
LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN VẬT LÝ 11 TOÀN TẬP [PDF] - 4,838 lượt tải
Ôn tập chương 1 vật lí 10 [Word] - 4,023 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Bản dịch sang Tiếng Việt - Physics for Scientists and Engineers 1 [PDF] - 746 lượt tải
* Ôn tập Chủ đề Khúc xạ ánh sáng (Vật lý 11) [PDF] - 8,611 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề ôn luyện đại học trường Nguyễn Khuyến [PDF] - 2,381 lượt tải
Đề cương ôn tập vật lý 10 HK2 [Word] - 1,979 lượt tải
* (FILE WORD) GIẢI CHI TIẾT ĐỀ MINH HỌA VẬT LÝ 2019 CỦA BỘ GIÁO DỤC [Word] - 8,521 lượt tải
Từ học và Vật liệu từ [PDF] - 4,267 lượt tải