Đề thi HSG vòng 1 của Tỉnh Đồng Nai năm học 2009- 2010

dau quang duong Upload ngày 18/11/2010 13:35

- Download [1,235 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Đề thi HSG vòng 1 của Tỉnh Đồng Nai năm học 2009- 2010
HSG tinh DONG NAI 09-10.doc