Bài giảng Công Nghệ Phần Mềm

tamansu123 Upload ngày 03/01/2011 08:11

- Download [594 lần], Kiểu file: [.ppt], Chuyên mục [Kho tài nguyên tin học]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Bài giảng Công Nghệ Phần Mềm
slide_cong nghe phan mem.ppt