30 câu trắc nghiệm Lý thuyết vật lý12 - chương 2 (Hoàng Thanh Nhàn)

hoang thanh nhan Upload ngày 12/09/2008 16:43

- Download [4,412 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

30 câu trắc nghiệm Lý thuyết vật lý12 - chương 2 (Hoàng Thanh Nhàn)