[2011] Relativistic Many-Body Theory A New Field-Theoretical Approach

Kẻ Chiến Bại Upload ngày 18/05/2011 08:50

- Download [250 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Ebooks Vật lý căn bản]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

[2011] Relativistic Many-Body Theory A New Field-Theoretical Approach
[PDF] [2011] Relativistic Many-Body Theory A New Field-Theoretical Approach.pdf