Đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới PPDH

cariot2 Upload ngày 26/08/2011 18:46

- Download [589 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới PPDH
Tham luan ve doi moi danh gia kiem tra.doc