95 câu trắc nghiệm con lắc lò xo và con lắc đơn

nguyễn thị thu huyền Upload ngày 03/09/2011 07:25

- Download [834 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

95 câu trắc nghiệm con lắc lò xo và con lắc đơn
tai lieu 12(chuong1).doc