Mathematical methods for physicists - Tal Chow (CUP 2000)

N.Tâm Upload ngày 07/03/2012 16:59

- Download [360 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Toán cho Vật lí]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Mathematical methods for physicists - Tal Chow (CUP 2000)
Chow_ Mathematical methods for physicists_ CUP_ 2000.pdf