Đề thi HSG VL9 Tỉnh An Giang năm học: 2005-2006(1)

Nguyễn Thanh Tùng Upload ngày 16/02/2012 08:43

- Download [354 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Đề thi HSG VL9 Tỉnh An Giang năm học: 2005-2006(1)
DeThiHSGVL9_AnGiang0506(1).pdf