Phương trình trạng thái khí lí tưởng

Phan Minh Tuấn Upload ngày 28/03/2012 13:14

- Download [1,556 lần], Kiểu file: [.pptx], Chuyên mục [Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất khí]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Phương trình trạng thái khí lí tưởng
bai--phuong-trinh-trang-thai-khi-ly-tuong.thuvienvatly.com.d497e.pptx