Introduction to Elementary Particles (Second, Revised Edition, David Griths, Wiley 2008)

Kẻ Chiến Bại Upload ngày 07/06/2012 15:51

- Download [315 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Ebook Vật lý hạt và năng lượng cao]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Introduction to Elementary Particles (Second, Revised Edition, David Griths, Wiley 2008)
introduction-to-elementary-particles.thuvienvatly.com.9f9fb.pdf