Phương pháp Toán lý (phương trình truyền nhiệt & phương trình Laplace)

Nguyễn Lê Anh Upload ngày 19/01/2013 12:16

- Download [2,769 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Toán cho Vật lí]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Phương pháp Toán lý (phương trình truyền nhiệt & phương trình Laplace)
pptl.thuvienvatly.com.5a748.pdf