Hình động mô tả chỉnh lưu hai nửa chu kì (Nguyễn Văn Tới)

Nguyen Van Toi Upload ngày 07/04/2009 06:34

- Download [1,421 lần], Kiểu file: [.ppt], Chuyên mục [Bài giảng, giáo án điện tử chương Dòng điện xoay chiều]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Hình động mô tả chỉnh lưu hai nửa chu kì (Nguyễn Văn Tới)