Vật lý 12-Tán sắc ánh sáng - Bài tập trắc nghiệm

Đặng hồng Minh Upload ngày 23/03/2013 17:32

- Download [1,229 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Vật lý 12-Tán sắc ánh sáng - Bài tập trắc nghiệm
vat-ly-12song-anh-sangtan-sac-anh-sangbai-tap-tu-luan.thuvienvatly.com.bcb99.pdf