225 câu dao động điều hòa khó - có đáp án

Nguyễn văn Dân Upload ngày 29/05/2013 13:26

- Download [12,087 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

225 câu dao động điều hòa khó - có đáp án
bo-225-cau--va-5-chu-de-hay-ve-dDDh-co-dap-an.thuvienvatly.com.16afb.pdf