[VL9] Màu sắc của các vật dưới ánh sáng

Nguyễn Văn Phương Upload ngày 05/07/2013 18:44

- Download [488 lần], Kiểu file: [.ppt], Chuyên mục [Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 9]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

[VL9] Màu sắc của các vật dưới ánh sáng
mau-sac-cac-vat-duoi-anh-sang.thuvienvatly.com.9c44d.ppt