Dùng máy tính như một dao động kí điện tử để khảo sát âm thanh (Phan Công Thành, Quảng Nam)

Phan Công Thành Upload ngày 13/05/2009 14:40

- Download [956 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Dùng máy tính như một dao động kí điện tử để khảo sát âm thanh (Phan Công Thành, Quảng Nam)