Tiến trình xây dựng kiến thức "Quy luật dao động điều hòa của con lắc đơn" (Nguyễn Hoàng Yến)

Trương Thị Linh Châu Upload ngày 20/08/2013 06:46

- Download [846 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Tiến trình xây dựng kiến thức "Quy luật dao động điều hòa của con lắc đơn" (Nguyễn Hoàng Yến)
tientrinhxaydungkienthucconlacdonyen.thuvienvatly.com.5f787.pdf