LASER APPLICATION TO PRODUCE COPPER NANOPARTICLES IN SOME DIFFERENT LIQUIDS

nguyễn quang đông Upload ngày 07/09/2013 08:12

- Download [307 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Các bài báo tiếng nước ngoài]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

LASER APPLICATION TO PRODUCE COPPER NANOPARTICLES IN SOME DIFFERENT LIQUIDS
che-tao-hat-nano-dong-trong-mot-so-dung-dich.thuvienvatly.com.db56c.pdf