Ôn tập chương Dao động cơ

Dương Văn Đổng - Bình Thuận Upload ngày 19/04/2014 13:45

- Download [1,543 lần], Kiểu file: [.pptx], Chuyên mục [Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động cơ]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Ôn tập chương Dao động cơ
ontapdaodongco.thuvienvatly.com.6728f.pptx