10CB Bài 01 (Trần Công Huẩn - THPT Chuyên Tiền Giang)

Trần Công Huẩn Upload ngày 26/05/2014 08:07

- Download [574 lần], Kiểu file: [.ppt], Chuyên mục [Đề trắc nghiệm vật lý, đề kiểm tra, động học chất điểm]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

10CB Bài 01 (Trần Công Huẩn - THPT Chuyên Tiền Giang)
10cbbai01.thuvienvatly.com.ad97e.ppt