Word hóa chương 2: Sóng cơ và sóng âm của Thầy Đặng Việt Hùng

Trần Văn Hậu Upload ngày 25/06/2014 07:54

- Download [5,761 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Word hóa chương 2: Sóng cơ và sóng âm của Thầy Đặng Việt Hùng
chuong-2-song-co-dang-viet-hung.thuvienvatly.com.81ab1.doc