[Vật lý 12]_Sóng cơ_Trắc nghiệm lý thuyết

Dang Minh Upload ngày 24/07/2014 20:47

- Download [357 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

[Vật lý 12]_Sóng cơ_Trắc nghiệm lý thuyết
vat-ly-12song-cotrac-nghiem-ly-thuyet.thuvienvatly.com.6b4fc.pdf