Bài 7. Sai số các phép đo đại lượng vật lí

KIEU THANH BAC Upload ngày 29/10/2015 07:39

- Download [627 lần], Kiểu file: [.pptx], Chuyên mục [Bài giảng, giáo án điện tử chương Động học chất điểm]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Bài 7. Sai số các phép đo đại lượng vật lí
bai-7-sai-so-phep-do-cac-dai-luong-vat-ly.thuvienvatly.com.ed000.pptx