Thi tuyển vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng 2007-2008

Trần trung tuyến Upload ngày 30/06/2009 09:14

- Download [2,462 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Đề tuyển sinh vào lớp 10]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Thi tuyển vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng 2007-2008