Vật lý hạt nhân hiện đại - Đào Tiến Khoa

Trần Dương Anh Tài Upload ngày 01/09/2016 20:13

- Download [350 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Ebook Vật lý căn bản]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Vật lý hạt nhân hiện đại - Đào Tiến Khoa
vat-ly-hat-nhan-hien-dai.thuvienvatly.com.da7b2.pdf