7 Bài Học Vật Lí Ngắn - Carlo Rovelli

Trần Nghiêm Upload ngày 15/02/2017 11:24

- Download [443 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Sách tham khảo]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

7 Bài Học Vật Lí Ngắn - Carlo Rovelli
7baihocvatlingan.thuvienvatly.com.0401c.pdf