Phase transition and Casimir effect (chuyển pha và hiệu ứng Casimir)

Nguyễn Thị Thắm Upload ngày 26/05/2017 20:14

- Download [51 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Các bài báo tiếng nước ngoài]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Phase transition and Casimir effect (chuyển pha và hiệu ứng Casimir)
phase-transition-and-casimir-effect.thuvienvatly.com.6efdd.pdf