Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế của hai đầu dây dẫn

Sưu tầm Upload ngày 15/04/2009 19:23

- Download [1,719 lần], Kiểu file: [.ppt], Chuyên mục [Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 9]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế của hai đầu dây dẫn