Vật lý 12- Chuyên đề về con lắc đơn

OMEGA Upload ngày 21/07/2017 09:26

- Download [1,572 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Vật lý 12- Chuyên đề về con lắc đơn
vatly12-chuyen-de-con-lac-don.thuvienvatly.com.75318.pdf