SKKN: Một số cách giải bài toán cực trị trong vật lí sơ cấp

Nguyễn Thọ Hoài Upload ngày 15/09/2009 09:23

- Download [3,467 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

SKKN: Một số cách giải bài toán cực trị trong vật lí sơ cấp