SKKN: Một số hướng phát triển tư duy của học sinh qua tiết bài tập chương Chất khí VL10

baohvt Upload ngày 26/01/2010 06:48

- Download [1,652 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

SKKN: Một số hướng phát triển tư duy của học sinh qua tiết bài tập chương Chất khí VL10