Đề và đáp án thi HSG Vật lí 12 2009-2010, Tỉnh Thái Nguyên

thanghieupho Upload ngày 19/04/2010 11:40

- Download [1,507 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Đề và đáp án thi HSG Vật lí 12 2009-2010, Tỉnh Thái Nguyên
De V1_09_10.doc