Bài 25. Truyền thông bằng sóng điện từ

huỳnh văn mẫn Upload ngày 03/08/2010 16:36

- Download [1,758 lần], Kiểu file: [.ppt], Chuyên mục [Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động điện từ - Sóng điện từ]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Bài 25. Truyền thông bằng sóng điện từ
BAI 25 TRUYEN THONG BANG SONG DIEN TU.ppt