Các yếu tố tức thời trong bài toán giả cân bằng

Theo Vật lý & tuổi trẻ Upload ngày 23/09/2010 11:57

- Download [524 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Các bài báo tiếng Việt]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Các yếu tố tức thời trong bài toán giả cân bằng
Bai toan gia can bang.doc