Giáo án: Ý Nghĩa Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học (Hóa 10)

thuylinh Upload ngày 26/09/2010 07:10

- Download [729 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Đề thi trắc nghiệm - bài giảng Hóa học]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Giáo án: Ý Nghĩa Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học (Hóa 10)
Bai 13 - lop 10.doc