bài 31: phương trình trạng thái của khs lí tưởng

Vũ Thị Hoa Upload ngày 17/10/2017 21:35

- Download [0 lần], Kiểu file: [.ppt], Chuyên mục []

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

bài 31: phương trình trạng thái của khs lí tưởng
bai-31-phuong-trinh-trang-thai-cua-khi-ly-tuong10692.thuvienvatly.com.284b9.ppt