Xử lí bức xạ và cơ sở của công nghệ bức xạ

dai xuan loi Upload ngày 04/11/2010 19:15

- Download [422 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Ebook Vật lý căn bản]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Xử lí bức xạ và cơ sở của công nghệ bức xạ
Xu_ly_bu_xa_va_cong_nghe_buc_xa.pdf