Đề khảo sát đại học lần 1 năm 2010-2010 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc

ThS. Phan Dương Cẩn Upload ngày 07/11/2010 06:47

- Download [1,253 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Đề khảo sát đại học lần 1 năm 2010-2010 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc
De khao sat lan 1 lop 12_chuyen Vinh Phuc 2010.pdf