SKKN: Tổ chức, bảo quản và sử dụng tốt thiết bị VL (THCS)

Nguyễn Tấn Lập Upload ngày 25/11/2010 08:24

- Download [1,126 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

SKKN: Tổ chức, bảo quản và sử dụng tốt thiết bị VL (THCS)
SKKN -5 To chuc, su dung tot TBTN.doc