Giáo án bài Truyền tải điện năng đi xa (VL9)

vu thi hang Upload ngày 30/11/2010 07:48

- Download [885 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 9]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Giáo án bài Truyền tải điện năng đi xa (VL9)
bai 36 truyen tai dien nang di xa.doc