Cân bằng của một vật có trục quay cố định (10CB)

duhoaibao Upload ngày 06/12/2010 06:46

- Download [1,987 lần], Kiểu file: [.ppt], Chuyên mục [Bài giảng, Giáo án điện tử chương Tĩnh học]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Cân bằng của một vật có trục quay cố định (10CB)
Bai 18 can bang vat co truc co dinh 10 co ban.ppt