SKKN: Phương pháp giải các dạng BT Lý 12 - Phần dao động cơ, sóng cơ, sóng âm

Dương Văn Đổng Upload ngày 11/01/2011 18:11

- Download [236 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

SKKN: Phương pháp giải các dạng BT Lý 12 - Phần dao động cơ, sóng cơ, sóng âm
SKKN_1011_PPGBTLY12.doc