Các vấn đề lí thuyết + bài tập VL12: Sóng cơ, Sóng điện từ, Sóng ánh sáng

Anh trung tran Upload ngày 20/02/2011 08:18

- Download [1,889 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Các vấn đề lí thuyết + bài tập VL12: Sóng cơ, Sóng điện từ, Sóng ánh sáng
baigiang12(daythem).pdf