Tài liệu tập huấn biên soạn đề kiểm tra môn vật lí của bộ giáo dục và đào tạo

Lương Cao Thắng Upload ngày 10/03/2011 07:03

- Download [1,901 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Tài liệu tập huấn biên soạn đề kiểm tra môn vật lí của bộ giáo dục và đào tạo
Tai_lieu_BDGV_KTDG_Vat_ly_THPT.pdf