G.A ĐIỆN TỬ ÔN THI TỐT NGHIỆP

Danh Thị Bé Tư Upload ngày 03/05/2011 07:31

- Download [567 lần], Kiểu file: [.ppt], Chuyên mục [Bài giảng, giáo án điện tử chương Từ vi mô đến vĩ mô]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

G.A ĐIỆN TỬ ÔN THI TỐT NGHIỆP
HD on thi tot nghiep tron bo.ppt