Phương pháp vectơ trượt giải bài toán hộp kín ĐXC 12 (Trương Văn Thanh)

trương văn thanh Upload ngày 07/05/2011 07:20

- Download [4,025 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Phương pháp vectơ trượt giải bài toán hộp kín ĐXC 12 (Trương Văn Thanh)
Bai toan hop kin-Thanh.pdf