Dạng 5,6. Tính thới gian để vật đi được từ vị trí có li độ X1 đến X2

Nguyễn thị mai trang Upload ngày 26/07/2011 08:16

- Download [1,245 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Dạng 5,6. Tính thới gian để vật đi được từ vị trí có li độ X1 đến X2
Dạng 5,6. Tính thới gian để vật đi được từ vị trí có li độ X1 đến X2..doc