Bài toán quãng đường, thời gian trong dao động điều hòa

Đoàn Văn Lượng Upload ngày 03/08/2011 15:41

- Download [1,014 lần], Kiểu file: [.rar], Chuyên mục [Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Bài toán quãng đường, thời gian trong dao động điều hòa
quãng đường_thoi gian_DDDH.rar