Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8

tinh Upload ngày 07/09/2011 17:12

- Download [0 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Toán học]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Tổng hợp đề thi phần sóng cơ [Word] - 1,024 lượt tải
* Cơ học lượng tử [PDF] - 5,336 lượt tải
Bài giảng vật lí đại cương A2 [PDF] - 3,057 lượt tải
Bài giảng vật lí đại cương A2 [PDF] - 3,057 lượt tải
Chuyển động tròn đều [PPT] - 2,165 lượt tải
Sóng dừng 12CB [PPT] - 996 lượt tải
Bài giảng vật lí đại cương A2 [PDF] - 3,057 lượt tải
Tia X [PPT] - 1,048 lượt tải
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8
THI HỌC KỲ II năm học 2011.doc